Raportari A.S.F.

 

Anul 2021

 

Raport semestrial Sem I - partea 1

 

Raport semestrial Sem I - partea 2

 

 

 

Anul 2020

 

Bilant la 31.12.2020

 

Anexe bilant la 31.12.2020

 

 

 

Anul 2013

 

Contul de profit si pierdere la 31.03.2013

 

Indicatori economico-financiari la 31.03.2013

 

 

 

Anul 2012

 

Raport anual 2012

 

Bilant la 31.12.2012

 

anexe bilant la 31.12.2012

 

Raportul cenzorilor

 

 

 

 

 

Anul 2009

 

 

Bilant la 31.12.2009